รู้ไว้มีแต่ดี “สิ่งที่ควรระวังสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์”

การออกแบบบรรจุภัณฑ์มันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการค้าขาย เพราะหากออกแบบได้ดีก็เปรียบเสมือนมีนางกวักดีๆคอยเรียกลูกค้า แต่หลายคนออกแบบเพียงแค่ตามความพอใจของตนเอง ซึ่งออกแบบผิดก็จะเจอปัญหาให้ปวดหัวอีกมาก!