Eleme จับมืออาลีบาบาเสริมแกร่งธุรกิจส่งอาหารออนไลน์

Eleme เข้าร่วมกับ Alibaba โดยจะสร้างให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวจีน Eleme ได้รับการช่วยเหลือจากอาลีบาบาในการวางพื้นฐานทางด้านการตลาด