Eleme จับมืออาลีบาบาเสริมแกร่งธุรกิจส่งอาหารออนไลน์

นนท์กมล ลิ้มธนะกุล

Eleme เข้าร่วมกับ Alibaba โดยจะสร้างให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวจีน Eleme ได้รับการช่วยเหลือจากอาลีบาบาในการวางพื้นฐานทางด้านการตลาด

“จีน” เป็นประเทศที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูงมาก ธุรกิจการส่งอาหารก็เช่นกัน ที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดหุ้นพุ่งถึง 2 พันล้านล้านหยวนและคาดว่าจะพุ่งสูงถึง 246 ล้านล้านหยวนในปี 2018 ซึ่งทำให้ Eleme เข้าร่วมกับ Alibaba โดยจะสร้างให้ Eleme กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวจีน Eleme ได้รับการช่วยเหลือจากอาลีบาบาในการวางพื้นฐานทางด้านการตลาดทำให้ Eleme มียอดการใช้บริการที่สูงขึ้นและแซงหน้าธุรกิจการส่งอาหารออนไลน์เจ้าอื่น

ในครั้งนี้ Eleme จะวางแผนการทำงานและพัฒนาระบบใหม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และด้านระบบการจัดจำหน่ายในพื้นที่แบบเรียลไทม์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการอย่างมาก โดยรายละเอียดของการพัฒนาระบบใหม่ ดังนี้

ด้านการให้บริการ

จะมีการจัดส่งอาหารเครื่องดื่ม รวมไปถึงอาการสดและของใช้ต่างๆ ตามที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อตลอด 24 ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจะเน้นการบริการให้รวดเร็วขึ้นเพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงยังมีการจัดส่วนลดต่างๆ แก่ผู้บริโภคตามฤดูกาล และเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดการดึงดูดลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้ยังคงใช้บริการ Eleme อยู่

ด้านการสร้างศักยภาพทางธุรกิจ

จะมีการเร่งเวลาการจัดส่งสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าให้รวดเร็วที่สุด อย่าง น้อยภายใน 20 นาที โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คือ

1.มีการจัดตั้งตู้จ่ายยาอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนให้แก่ผู้บริการเพื่อตอบสอนงความต้องการขอผู้บริโภคในช่วงเวลาฉุกเฉิน

2.มีการใช้ โดรน ในการส่งของเพื่อให้เกิดความรวดเร็วที่สุด

3.นอกจากจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ แล้วทางบริษัทยังมีการปรับปรุงศักยภาพของพนักงานจัดส่งสินค้าโดยเน้นให้เกิดความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า และให้มีความเป็นกันเองเมื่อต้องจัดสินค้าต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจะให้พนักงานส่งของอยู่กับผู้สูงอายุต่อประมาณ 5-10 นาทีเพื่อพูดคุยหรือให้บริการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งจากการทดลองให้บริการแล้วนั้นทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก

ด้านระบบการจัดจำหน่ายในพื้นที่แบบเรียลไทม์

เมื่อมีการสั่งซื้ออาหารหรือสินค้าเข้ามาทางระบบจะมีการตั้งระบบสอบถามกลับไปเพื่อความแน่ใจในการสั่งซื้อเพื่อลดความผิดพลาดในการซื้อสินค้า รวมไปถึงการบริการจัดส่งยาโดยมีการสั่งยากับเภสัชกรโดยตรงจากการพูดคุยของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้การวางแผนการตลาดของ Eleme มีเป้าหมายที่จะครองตลาดอาหารและเครื่องดื่มในจีนอย่างน้อย 50% ในระยะเวลาอันสั้น โดยผ่านการสนับสนุนผ่านแพลตฟอร์มของ Alibaba ที่จะทำให้ Eleme กลายเป็นครอบครัวของ Alibaba Group และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันชาวจีนในปัจจุบัน