ทิ้ง 3 ขี้ + สร้าง 6 มี = ชีวี 9 หน้า : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

หนุ่มสาว ชาว Gen Y พบ ข้อดี มากมาย เช่น มีความรู้สูง ทันสมัย ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ฉลาด มีไหวพริบดี ฯลฯ แต่ อุปสรรคหลักๆ ทำให้ เขา ยังไม่ก้าวหน้า มีดังนี้

มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

จากประสบการณ์ ที่ทำงานร่วมกับ หนุ่มสาว ชาว Gen Y พบ ข้อดี มากมาย เช่น มีความรู้สูง ทันสมัย ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ฉลาด มีไหวพริบดี ฯลฯ แต่ อุปสรรคหลักๆ ทำให้ เขา ยังไม่ก้าวหน้า มีดังนี้

 1. ขี้เกียจ เรียนรู้

สมัยก่อน …

หากต้องการความรู้ หรือข้อมูลมาทำวิจัย

 1. ต้องไป ห้องสมุด
 2. ไปที่ ตู้ ชื่อเรื่อง หรือ ผู้แต่ง แล้วจด ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ รหัส หนังสือ หน้าที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 3. เดินไปหา หนังสือ ตาม รหัส หนังสือ ที่วาง เรียงบนชั้น
 4. เลือกหนังสือ เป็น 10 เล่ม มากองไว้ที่โต๊ะ
 5. เปิดหนังสือ ทีละเล่ม ตามเลขหน้า ที่จดไว้
 6. เมื่อพบ ข้อมูลที่ต้องการ ก็จดไว้ ฯลฯ

สมัยนี้ …

ถ้า ต้องการความรู้ หรือข้อมูลมาทำวิจัย

 1. พิมพ์ ข้อความลงใน โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
 2. Click

ข้อมูลที่ต้องการ ที่มีอยู่ทั่วโลก ก็จะปรากฏ ตรงหน้า

จะ copy หรือ save ไว้ ก็ได้

เพียง แค่นี้  …

ก็ยัง ไม่ทำ

อ้างไม่รู้ ไม่มีเวลา (ยุ่ง) ฯลฯ

วันๆ เล่นแต่ facebook, line ฯลฯ

ขี้เกียจฟัง ขี้เกียจอ่าน ขี้เกียจคิด ขี้เกียจถาม ขี้เกียจเรียนรู้

 

 1. ขี้กลัว กลัวที่จะล้มเหลว

เพราะมีความรู้สูง

จึงรู้ว่า งานนั้น ไม่ใช่ จะสำเร็จได้ง่ายๆ

กลัวการเริ่มต้น กลัวความลำบาก กลัวจะทำไม่ได้ กลัวผิดหวัง

หวังจะให้ ปัจจัย ทุกอย่าง พร้อม 100% แล้ว จึงจะทำ

จึง ผัดวันประกันพรุ่ง รอจน “วินาที สุดท้าย” ที่ต้องส่งงาน

จึงตัดสินใจ

โดยทั่วไป เมื่อ ลงมือทำงาน

รอบแรก จะถูกต้องประมาณ 60 -70% ( = ผิดพลาด ≈ 30 -40%)

รอบที่ 2 จะถูกต้องประมาณ 80 -90% ( = ผิดพลาด ≈ 10 -20%)

รอบที่ 3 จะถูกต้องประมาณ 90 – 99% ( = ผิดพลาด ≈ 1 -10%)

 

 1. ขี้แพ้ ท้อแท้ ท้อถอย

พอ ลงมือ ทำงาน

งานไม่สำเร็จ ผิดพลาด ไม่ได้ดั่งใจ ล้มเหลว

แค่ …

เพียง ครั้งเดียว

ก็ ออดอ้อน เหวี่ยง โวยวาย ว่า ไม่มีใครสอน ไม่มีใครช่วย ฯลฯ

จะทิ้งงาน จะเลิกทำ

 

วิธีแก้ คือ สร้าง 6 มี

ขี้เกียจ

 1. มีวินัย สร้างวินัย ในการเรียนรู้ (Knowledge Seeking Behavior) ขยัน (พยายาม “ทำ” อย่างต่อเนื่อง) เช่น รักการอ่าน หนังสือทุกเช้า วันละ 1 บท ฯลฯ
 2. มีความมุ่งมั่น (Begin with the End in Mind) ที่จะบรรลุงานที่รับผิดชอบ (ซื่อสัตย์ ต่อ ตัวเอง)

ขี้กลัว

 1. มีความคิด แบบ ชนะ / ชนะ(I never lose. Ieither win or learn. – Nelson Mandela)
 2. มีความกล้า (Proactive) ลำดับความสำคัญลงมือทำ ทุ่มเท (ไปตาย ดาบหน้า แต่ ไม่ใช่ แก้ผ้า เอาหน้ารอด)

ขี้แพ้

 1. มีน้ำอด (Critical Thinking) คือ ไม่ได้ ในสิ่งที่ อยาก จะได้ รู้แล้ว ก็เดินหน้า ทำงานต่อไป
 2. มีน้ำทน (Sharpen the Saw) คือ ได้ ในสิ่ง ที่ไม่อยาก จะได้ รู้แล้ว ก็เดินหน้า ทำงานต่อไป

 

ทิ้ง 3 ขี้ + สร้าง 6 มี = ชีวี 9 หน้า แน่ !!!

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ