เคล็ดลับง่ายๆ…ทำให้แบรนด์ “พัง”

ช่วงนี้ได้ยินข่าวใหญ่เกี่ยวกับแบรนด์ที่เป็นสายการบินระดับชาติของประเทศ ที่มีข่าวลบและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ในวงกว้าง เลยอยากเล่าสู่กันฟังว่ามีเคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะทำให้แบรนด์ “พัง”

สร้างแบรนด์อาหารไทย…สิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนไปต่างแดน

ด้วยความพร้อมด้านวัตถุดิบในการที่จะเป็น ครัวโลกในอนาคต ประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์อาหารของประเทศ

3 อย่างที่ SME ฉลาดๆ ยุคนี้ต้องทำทันที

บทความแรกของผมกับ SmartSME ก็ขอเล่าเรื่องบอกกล่าวอะไรที่เข้ากับเจ้าบ้านสักหน่อย SME ฉลาดๆ เริ่มต้นกันด้วย สิ่งที่เอสเอ็มอียุตนี้ต้องทำ

แบรนด์ นั้น…สำคัญไฉน

ก่อนที่ผู้ประกอบการจะเริ่มต้นสร้าง แบรนด์ ก็ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ เพราะถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้จะสร้างไปทำไมเหมือนกัน