“ผู้หญิง” ในบริบทของลอรีอัลและพีแอนด์จี : ภาวนา อรัญญิก

สนามรบระหว่างลอรีอัลและพีแอนด์จีไม่ได้จำกัดเฉพาะการแข่งขันกันเชิงการตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเท่านั้น แม้แต่ในกิจกรรมซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) ทั้งสองแบรนด์ก็ยังตีคู่กันมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีในความเหมือนก็ยังมีความต่าง ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีพันธกิจของตนเอง ทั้งสองแบรนด์ต่างมีเป้าหมายในการสร้างดาวคนละดวงที่ต่างกันไป