แอพ Ookbee ปฏิวัติการอ่าน แปลงธุรกิจนิตยสารจากสิ่งพิมพ์สู่ดิจิตอล

ฤดูหนาวผ่านไป ลมร้อนกำลังพัดผ่านมา ฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจสื่อ ก็เช่นเดียวกัน ปี 2559 สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารชื่อดังหลายเล่ม พลอยแกมเพชร สกุลไทย ฯลฯ ทยอยกันปิดตัวไม่สามารถทนทานกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้อ่านได้