ลีโอ-ร็อคเมาเท่น สงครามโซดาระลอกใหม่

“สิงห์” ครองตลาดโซดามายาวนานด้วยส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% จากมูลค่าตลาด 7,500 ล้านบาท โดย“ช้าง”ตามมาห่างๆทว่าขณะนี้สถานการณ์ในตลาดโซดายังไม่สามารถฝ่าแนวลบไปได้โดยล่าสุดการขยายตัว -7% ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับตลาดสุราสีที่ติดลบมาต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้อัตราการบริโภคโซดาคู่กับสุราสีนั้นมีสัดส่วนสูงถึง 90 %ของตลาดโดยรวม