อย่าคิดทำธุรกิจถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้

natthaporn ruangpho

จากการที่ผมได้ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักสำคัญใจการทำธุรกิจ ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันข้อคิดดีดีให้กับคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ก่อนอื่นขอให้คุณตอบคำถามเหล่านี้ก่อน

แน่ใจนะว่ารู้จักธุรกิจของตัวเองดีพอ   

คุณจะต้องทำความรู้จักกับธุรกิจของคุณให้มาก  โดยเฉพาะ เรื่อง  คุณภาพ  วัตถุดิบ  การผลิต  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ รวมถึงสำรวจคู่แข่ง ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ จากธุรกิจตลอดเวลา   ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ การทำธุรกิจของคุณก็จะง่ายขึ้น 

ใครที่จะควักกระเป๋าจ่ายเงินให้เรา

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนมาก  ไม่ว่า ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ต่างต้องการกลุ่มเป้าหมายและจะประสบผลสำเร็จเมื่อคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร ต้องการอะไร แล้วคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณได้หรือไม่  ยิ่งคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามากเท่าไหร่คุณก็จะขายสินค้าได้มากเท่านั้น 

ต้องจดทะเบียนหรือไม่ 

การเริ่มธุรกิจที่ถูกต้องคุณต้องทำธุรกิจของคุณให้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบางประเภทธุรกิจต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบการอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการ จดทะเบียนพาณิชย์  จดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อโอกาสที่ดีที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต  

สินค้าคุณแตกต่างอย่างไร

ความแตกต่างที่ดี  เช่น  คุณภาพ  ขนาด   รูปแบบ  การใช้งาน  คุณประโยชน์ เป็นสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจมาก  ดังนั้นคุณจะต้องหาความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด จงทำให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และ ทำให้ดีกว่าคู่แข่ง และ ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จ 

การสร้างลูกค้าว่ายากแล้ว การรักษาลูกค้านั้นยากกว่า 

สิ่งที่สำคัญในการรักษาลูกค้าไว้  เช่น  รักษามาตรฐานของสินค้าและบริการไว้  การพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า  ควรมีบริการหลังขาย  การจัดกิจกรรมร่วมอย่างต่อเนื่อง  การได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าจะสามารถเสนอบริการอะไรที่ดีได้ต่อเนื่อง และลูกค้าเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีสำหรับธุรกิจคุณ 

ได้กำไรแล้ว ยังไงต่อ 

นักธุรกิจเก่งหารายได้อย่างเดียวไม่พอจะต้องรู้วิธีการใช้เงินและนำเงินไปลงทุนอย่างเหมาะสม   เช่น เงินที่นำมาใช้จ่ายได้ คือ กำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว และถ้ามีความฉลาดมากขึ้นอาจนำไปลงทุน  เช่น  การเพิ่มทุน  ซื้อหลักทรัพย์  เป็นต้น   การจัดการการเงินที่ถูกต้อง เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ รุ่ง หรือ ร่วง 

เป็นนักธุรกิจต้องโลกสวย   

การมองโลกในแง่จะทำให้คุณมีพลังที่จะต่อสู้ กับปัญหาและอุปสรรค และสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา    เป็น ความสุขที่แท้จริงจากจิตของตนเอง

ถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ลงมือทำได้เลย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ