“สร้างแบรนด์ดิ้ง อย่างไร ไม่ให้แบรนด์นิ่ง” สัมมนาเพื่อผู้ประกอบการ SME

มะ นันทรัตน์

สร้างแบรนด์ธุรกิจว่า ที่ผ่านมาอาจจะมีหลายแบรนด์ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ส่วนมากเป็นเพราะอะไร และการเปิดเพจมาแล้วนิ่ง ไม่เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้

ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และดร.วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นประธาน ใน งานสัมมนาพร้อม เผยว่า งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อที่ต้องการให้มุมมองจากผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านผู้ประกอบการและนักวิชาการ ต่อการสร้างแบรนด์ธุรกิจว่า ที่ผ่านมาอาจจะมีหลายแบรนด์ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ส่วนมากเป็นเพราะอะไร  และการเปิดเพจมาแล้วนิ่ง ไม่เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ต้องแก้ไขอย่างไร

ส่วนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เผยในงานสัมมนาว่า ปัจจุบันนี้ ธุรกิจที่มีเพจของตนเองต้องสร้างแฟนคอนเท้นต์หรือชุมชนคอนเท้นต์ให้ได้ ดังคำที่ว่า “Content is King, Community is Queen.” ด้วยการให้พวกเขานั้นนำไปสร้างเรื่องราวต่อ เช่น รายการ The mask single ที่คนชมหรือธุรกิจนำไปสร้างคอนเท้นต์ต่อเพื่อให้เชื่อมโยงกับแบรนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แนะนำด้วยว่า จากสถิติปี 59 พบว่าคนชมวีดีโอถึง 90% ดังนั้น ตลอดทั้งปีนี้หรือปีต่อๆไปนั้น วีดีโอจะเป็นคอนเท้นต์ที่คนเสพมากขึ้น ที่สำคัญต้องสั้น กระชับ สะกดให้ชมตั้งแต่3 วินาทีแรกให้ได้ รวมถึงผู้ที่แบรนด์ให้เป็นแอดมินเพจต่อให้มีกี่คนก็ตามต้องมีบุคลิกที่เหมือนกันเพื่อให้แบรนด์เดินไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้ลูกค้าสับสนกับบุคลิกภาพของแบรนด์

ด้านคุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรี จันทร์สหโอสถ จำกัด หรือ เครื่องสำอางแบรนด์ศรีจันทร์ เผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาศรีจันทร์เองสามารถกลับมาสร้างแบรนด์ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่การกลับมานั้นต้องแลกกับการสูญเสียกลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม เพื่อให้แบรนด์มีมูลค่าและมีระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น ส่วนการสร้างแบรนด์หากธุรกิจอยากใช้ Influencer (ผู้มีอิทธิพล) ต้องให้พวกเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาและพูดในสไตล์ที่เป็นพวกเขา ส่วนสินค้าทุกอย่างนั้นย่อมมีข้อเสีย ดังนั้น หากพวกเขาพูดแบบตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับแบรนด์แล้ว ลูกค้าก็จะเกิดความมั่นใจว่าแบรนด์ไม่ได้หลอกลวง เพราะไม่มีใครเสียงดังได้เท่ากับ “ลูกค้า”

ส่วนเทคนิคไม่ให้แบรนด์นิ่งนั้น ศรีจันทร์มองว่า เมื่อสร้างแบรนด์ได้แล้ว และมีแนวโน้มดีเสมอๆ หลังจากนั้นต้องหาพาทเนอร์ที่มีแบรนด์ที่ดีเช่นกัน เช่น ศรีจันทร์มีพาทเนอร์คือดิสนีย์และแบรนด์อาซาว่า เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือเทคนิกทำอย่างไรไม่ให้แบรนด์นิ่งจากผู้ที่มากประสบการณ์และเผยไต๋แบบไม่กั๊กเพื่อให้ SME ได้ลองไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ