เรื่องเล่า SMEs (เก็บตกหลังเวที) : ขายของจีนใครว่ายาก : สุภาวดี เวศยพิรุฬห์

หากศึกษาจะพบว่าจีนมีอาหารหลัก 8 ตระกูลใหญ่ที่กระจายไปตามมณฑลต่างๆ ที่ตั้งแต่ละภูมิภาคมีสภาพอากาศไม่เหมือนกันมีผลต่อวัฒนธรรมการรับประทาน เช่นเดียวกับ 4 ฤดูกาลมีผลต่อการบริโภค

เรื่องเล่า SMEs (เก็บตกหลังเวที) :  One Belt, One Road : สุภาวดี เวศยพิรุณฬห์

“ สิ่งที่มองเห็นจากการเขียนหนังสือทำให้อนุมานได้ว่าไม่ว่าจะใช้นโยบายใดๆก็ตาม ต้องทราบถึงการใช้นโยบายของประเทศนั้นๆ เช่นเดียวกับที่ประเทศต่างๆ อยากรู้ว่าจีนใช้นโยบายอะไร ”

เรื่องเล่า SMEs : Go Inter กับ…ผลไม้แปรรูปจากสวน 100 ปีที่ปราจีนบุรี : สุภาวดี เวศยพิรุฬห์

ในฐานะลูกชายคนโต “คุณเกรียงศักดิ์” ตัดสินใจทิ้งเงินเดือนๆสุดท้าย 400,000 บาทในฐานะลูกจ้าง หลังใช้ชีวิตวิศวกร 5 ปีหันหน้าเข้าสวน ภาพชีวิตที่อบอุ่นในอดีตที่เห็นบุพการีทำสวนมาแต่วัยเยาว์ได้ปลูกฝังสายเลือดการเป็นเกษตรกร

เรื่องเล่า SMEs (เก็บตกหลังเวที) – บุกตลาดจีนเรื่องจริงที่น่ากลัว : สุภาวดี เวศยพิรุฬห์

นอกจากการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ส่งออกแล้ว การศึกษาตลาดเป้าหมายเพื่อเจาะลึกให้ได้ว่าคนจีนคิดอย่างไร กินอย่างไร ทำอย่างไร การค้นพบจุดแข็งในสินค้าและบริการของตัวเอง คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรสื่อสารไปยังผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างชัดเจน

Scan Asean 5 ตอนที่ 1 : สุภาวดี เวศยพิรุฬห์

ในห้วงเวลาที่ผู้ประกอบการกำลังมองโอกาสจากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน หลายกิจการอาจกังวลว่าแล้วเราจะไปแสวงหาโอกาสที่ไหนหรือตั้งรับกับสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างไร เพราะการศึกษาเรียนรู้ทั้ง 9 ประเทศและการเชื่อมโยงอาเซียนไปยังเครือข่ายการค้าอย่าง Asean+3

เล่าเรื่อง SMEs : สุภาวดี เวศยพิรุฬห์

คอลัมน์เล่าเรื่อง SMEs กับสุภาวดี เวศยพิรุฬห์ ถือเป็นเป็นทึกเรื่องเล่าที่ผู้เขียนได้สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ในฐานะสื่อสารมวลชน