“ทำทุกวัน แล้วฝันจะเป็นจริง” – ดร.พนม ปีย์เจริญ

ดร.พนม ปีย์เจริญ

โลกดิจิตอลแข่งขันกันกันที่ความรวดเร็ว สะดวกสบาย ไร้ขีดจำกัด การทำให้เกิดกระแสการบอกต่อในโลกโซเชียล ของธุรกิจเราในทางที่ดี เป็นการลงทุนต่ำ ที่ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงอย่างคาดไม่ถึง

คนที่ทำธุรกิจ มักต้องคิดตลอดเวลาว่า ถ้าจะทำให้ธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง

……เรื่องพวกนี้ไม่มีสูตรสำเร็จ ต้องคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริงในโลกปัจจุบันเท่านั้นเองครับ
และนี่คือแนวทางของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่เขาทำกันครับ ซึ่งอาจเป็นแนวทางส่วนหนึ่งที่สำคัญ ในการทำให้เรามองเห็นภาพของความสำเร็จในธุรกิจของเราชัดขึ้น ด้วยแนวทางหลักๆดังนี้
 1.ทำให้มีเงินเข้าร้านทุกวัน
นักธุรกิจต้องพยายามคิด ว่าแต่ละวัน จะทำให้เงินเข้ากระเป๋าได้อย่างไร ด้วยวิธีไหน จะใช้กลยุทธ์อะไร มีช่องทางไหนบ้าง กับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ฯลฯ
คิดเข้าไป คิดเยอะๆ คิดตลอดเวลา คิดให้รอบคอบและรอบด้าน เดี๋ยวมันจะเห็นหนทางเอง โดยเฉพาะการหาเงินเข้าร้านนั้น เงินที่เข้า ต้องมากกว่ารายจ่ายที่มีในแต่ละวันนะครับ นี่คือเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจ
เมื่อเริ่มตั้งเป้าหมายได้อย่างนี้ สมองจะสั่งงานให้เรารู้จักคิดหาหนทางที่จะหาเงินเข้าร้าน แทนที่จะเอาสมองไปวิตกกังวลกับปัญหาปวดหัวเล็กๆน้อยๆที่ไร้สาระ ซึ่งมาแย่งเวลากับความคิดสร้างสรรค์ไปเสียเปล่าปลี้ๆ
และถ้าเรามีโอกาสไปพูดคุย ก็จงไปหาโอกาสไปพูด ไปคุยกับคนที่มีแรงบันดาลใจที่มากกว่าเรา มีประสบการณ์ของความสำเร็จมากกว่าเรา เราจะเห็นโอกาสแห่งความเป็นจริงที่ชัดขึ้น หรือไม่ก็ได้แนวทางใหม่ๆในการมองเห็นช่องทางในการหาเงินมาเข้าร้านให้ได้ทุกวัน

2.ทำให้ลูกค้าใหม่เข้าร้านทุกวัน
เราต้องให้คนของเราทุกคน ทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกหน้าที่ ที่มีโอกาสพบปะลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องช่วยกันสร้างลูกค้าประจำให้ได้ เพราะการสร้างลูกค้าใหม่ว่ายากแล้ว การสร้างลูกค้าให้ซื้อซ้ำ จนเป็นลูกค้าประจำนั้น ยากกว่า
เมื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ นอกจากลูกค้าเดิมจะช่วยอุดหนุนสินค้าและบริการของเราแล้ว ลูกค้าเดิมยังจะแนะนำลูกค้าใหม่ๆมาให้เราด้วย ด้วยความประทับใจที่ลูกค้าเดิมได้รับไปจากเรานั่นเอง
ในขณะเดียวกันทุกคนในองค์กรก็ต้องช่วยกันสร้างลูกค้าใหม่ ให้เพิ่มเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ อย่าหยุดสร้าง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อและยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งลูกค้าใหม่ยังมาช่วยทดแทนลูกค้าเก่าบางคนที่คู่แข่งอาจมาแย่งเอาไป

3.ทำให้ลูกค้าประทับใจทุกวัน
เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารพึงจำไว้เสมอว่า“พนักงานที่มีคุณภาพในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างดี เกิดการที่พวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากหัวหน้าและผู้บริหารของเขาอย่างดีด้วยเช่นกัน”
เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเอาใจใส่พนักงานอย่างดีก่อน ก่อนที่จะให้พนักงานไปสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างดี
ในขณะเดียวกัน พนักงานก็ต้องได้รับการอบรมบ่มเพาะถึงวิธีหรือกระบวนการในการสร้างความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น
– ความสะดวกรวดเร็ว
– ความใส่ใจ
– ความมีอัธยาศัย
– ความมีสัมมาคารวะของพนักงาน
– ความทันสมัย
– ความหลากหลายในด้านต่างๆ
– ความคุ้มค่า ฯลฯ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องได้รับการปลูกฝังพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ที่สำคัญก็คือ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงและแข่งขันท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดไหนก็ตาม ลูกค้าก็ยังต้องการ การดูแลเอาใจใส่ และบริการที่ดีต่อผู้ให้บริการอยู่เสมอ

4.ทำให้เกิดกระแสบอกต่อในทางที่ดีทุกวัน
โลกดิจิตอลแข่งขันกันกันที่ความรวดเร็ว สะดวกสบาย ไร้ขีดจำกัด การทำให้เกิดกระแสการบอกต่อในโลกโซเชียล ของธุรกิจเราในทางที่ดี เป็นการลงทุนต่ำ ที่ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงอย่างคาดไม่ถึงกับธุรกิจของเรา เราต้องคิดอย่างมืออาชีพ หรือไม่ก็ต้องให้มืออาชีพช่วยคิดและวางแผน วางระบบให้ดีในเรื่องพวกนี้
โดยเริ่มทำสิ่งที่แปลกและแตกต่างจากที่คนอื่นเคยทำ และสิ่งที่ทำนั้นต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกหรือสังคมส่วนรวม หรือเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องสรรเสริญ คุณงามความดี ที่เกิดจากเนื้อแท้ในธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังกันมายาวนานให้กับคนในองค์กร ก็จะกระแสที่สุดยอดเอามากๆทีเดียวครับ อันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ติดต่อธุรกิจการค้ากับองค์กรคุณภาพที่มีคุณธรรมของเรา

5.ทำให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่พบเห็น

ไม่ว่าจะเป็นด้าน
– สินค้าและบริการ
– เพกเกจจิ้งหรือหีบห่อ
– การให้บริการแตกต่าง
– ความสะดวกรวดเร็ว
– ราคาและความคุ้มค่า
– ความทันสมัย
– ภาพลักษณ์องค์การ
– คุณภาพของบุคลากร ฯลฯ
โดยเริ่มต้นพิจารณาการพัฒนาจากสิ่งที่สำคัญมากสามารถทำได้ทันที เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่เห็นและสามารถสัมผัสได้ชัดเจน โดยไม่ใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไปก่อน
อย่าปล่อยให้ความเคยชิน ของคนในองค์กร หรือเราในฐานะผู้บริหาร มาทำให้ธุรกิจเราดูล้าหลัง หรือดูไม่พัฒนาเป็นอันขาด เพราะลูกค้าไม่ชอบความล้าหลัง เก่า คร่ำครึ
ลูกค้าชอบความใหม่ ความทันสมัย ความรวดเร็วทันใจ เพราะขนาดผู้สนใจพระเครื่องเก่าๆ ผู้นิยมของเก่า หรืออะไรที่โบราณๆ คนเหล่านั้นยังค้นหาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในโลกโซเชียล นับประสาอะไรกับคนรุ่นใหม่เล่าครับ
นี่คือแนวทางสำคัญ ที่นักธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจของตน ต้องพิจารณาแล้วละครับ ว่าจะเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดี.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ